Đây là một dòng được các bạn sinh viên mua nhiều nhất.Được thiết kế theo dáng Taylor huyền thoại,gia công kĩ,action thấp.Được kèm theo miếng dán bằng gỗ đẳng cấp.