Xưởng sản xuất Guitar - Ukulele

Nhận cung cấp giá sỉ, hàng đặt custom cho các shop nhạc cụ.
Cung cấp sỉ-lẻ phụ kiện giá tốt nhất.
Liên hệ : 0938.6868.93

Đang giảm giá
Guitar Acoustic Custom African Mahogany-TM29

Giá : 2,900,000 ₫ 3,100,000 ₫

Đang giảm giá
Guitar Acoustic Custom Điệp-OD29

Giá : 2,900,000 ₫ 3,100,000 ₫

Đang giảm giá
Custom Acoustic Điệp-LD31

Giá : 2,950,000 ₫ 3,100,000 ₫

Đang giảm giá
Guitar Acoustic Custom Điệp-TD29

Giá : 2,950,000 ₫ 3,100,000 ₫

Đang giảm giá
Guitar Acoustic Custom Còng Cườm-BC35

Giá : 3,200,000 ₫ 3,500,000 ₫

Đang giảm giá
Guitar Acoustic Custom Còng Cườm-LC32

Giá : 3,200,000 ₫ 3,500,000 ₫

Đang giảm giá
Guitar Acoustic Custom Còng Cườm-TC32

Giá : 3,200,000 ₫ 3,500,000 ₫

Guitar Acoustic Custom Còng Cườm-TS35c

Giá : 3,500,000 ₫

Đang giảm giá
Custom Acoustic TMP-60C

Giá : 5,800,000 ₫ 6,000,000 ₫

Guitar Custom Acoustic TV-60

Giá : 5,900,000 ₫

Guitar Custom Acoustic TCA-60

Giá : 6,000,000 ₫

Đang giảm giá
Acoustic Custom Cẩm Ấn-TCA-78

Giá : 7,500,000 ₫ 7,800,000 ₫

Đang giảm giá
Acoustic Custom Cẩm Ấn-BC69

Giá : 7,500,000 ₫ 7,800,000 ₫

Custom Koa Hawaii

Giá : 25,000,000 ₫